opći podaci  |  povijest muzeja  |  zbirke  |  stalni postav  |  aktivnosti  |  knjižnica  |  
 

   
Replika zdjele S-profilacije
Duboka zdjela s blagim bikonično oblikovanim prijelomom
Mala bikonična bočica, Beketinec
Bikonična bočica, Bukovje
Ulomak kalupa za lijevanje brončanih igala
Bikonična jantarna perla tipa Tirins
Prijenosno ognjište
Konzola s prikazom ljudskog lica
   
   
 
 

Voditeljica: mr. Lana Okroša Rožić, kustosica

Stalni postav

Od samog osnutka Muzeja radilo se na prikupljanju arheološke građe s lokaliteta križevačkog područja. Prva građa pristigla je otkupom zbirke učitelja V. Dukića koji je kao arheolog amater prikupio arheološke nalaze s područja Apatovca i Dubovca, gdje je službovao.
Prvo veće arheološko iskopavanje vezano je za prof. dr. S. Dimitrijevića, koji je 1973. g. istraživao kasnoneolitički lokalitet Brezovljani. Kao prvi kustos arheolog križevačkoga Gradskog muzeja zaposlio se 1977. g. Z. Marković, koji je iste godine pokrenuo iskopavanje na lokalitetu vučedolske kulture u Apatovcu. Istraživanja se intenziviraju 1978. g. dolaskom arheologa Z. Homena, koji kasnih 1970-ih i 1980-ih godina vodi iskopavanja eneolitičkih lokaliteta lasinjske kulture u Beketincu, Bukovju i Grabrovcu, kasnobrončanodobnog nalazišta Križevci - Ciglana te srednjovjekovnoga groblja bjelobrdske kulture na lokalitetu Popovec Kalnički. Kasnih 1990-ih proveo je zaštitno iskopavanje lokaliteta u Glogovnici, gdje je otkrivena apsida romaničke crkve iz 13. st., kao i ostaci kompleksa kaštela glogovničke prepoziture srušenoga u 16. st.
U svojim terenskim istraživanjima Muzej je često surađivao s drugim institucijama. Tako je 1987. g. u suradnji s Institutom za arheologiju provedeno pokusno iskopavanje srednjovjekovnoga groblja bjelobrdske kulture u Obrežu Kalničkome, a od 1988. do 1990. g., zajedno s Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, istražen je kasnobrončanodobni lokalitet Kalnik - Igrišće.
Od 1999. g. kao kustosica arheologinja radi Lana Okroša Rožić, koja od 2002. g. vodi sustavna istraživanja neolitičkog nalazišta Brezovljani. Godine 2003. vodila je zaštitno iskopavanje srednjovjekovnog lokaliteta u Kamešnici, gdje su otkriveni ostaci romaničke crkve iz 13. st.
Arheološka zbirka čuva predmete koji pripadaju širokom vremenskom razdoblju od mlađeg kamenog doba (neolitika) do kasnog srednjeg vijeka, a u muzej su dospjeli kao rezultat arheoloških istraživanja ili kao slučajni nalazi.
Osobito je bogat keramički i litički materijal koji pripada prapovijesnom razdoblju. Neolitik je zastupljen brezovljanskim tipom sopotske kulture, dok je razdoblje eneolitika obilježeno lasinjskom i vučedolskom kulturom. Kasnobrončanodobni keramički nalazi dopunjeni su raznolikim primjercima brončanog nakita i oruđa, a posebno su zanimljivi kameni kalupi za lijevanje brončanih predmeta. Brojčano ne zaostaje ni kasnosrednjovjekovna zbirka koja sadrži keramičko posuđe i pećnjake te primjerke hladnog oružja i raznog željeznog oruđa.
 
 
   
 
  copyright (c) MDC, 2005. | design NOVENA