opći podaci  |  povijest muzeja  |  zbirke  |  stalni postav  |  aktivnosti  |  knjižnica  |  
   
  Stalni postav    
 

Stalni je postav edukativan i koncipiran je tako da putem nekoliko manjih cjelina daje uvid u život ljudi na križevačkom području od prapovijesti do 20. st. Arheološka zbirka upoznaje posjetitelje s kulturama i zbivanjima na tom području od mlađega kamenog doba do kasnoga srednjeg vijeka, a Zbirka starog oružja prikazuje različite izvedbe hladnoga i vatrenog oružja koje se kroz povijest upotrebljavalo na križevačkom području.
Etnografska zbirka svojim uporabnim predmetima i prikazom običaja daje cjelokupnu sliku nekadašnjega teškog, ali ugodnoga seoskog života, a dopunjena je etnoparkom u dvorištu Muzeja s primjercima tradicijske ruralne arhitekture križevačkog kraja. Križevce kao važno duhovno središte prikazuje Sakralna zbirka, koja sadržava drvene crkvene kipove što su ukrašavali unutrašnjosti crkava Križevaca i okolice. Križevački cehovi predstavljeni su cehovskim pravilima, poveljama, zastavama, škrinjama, pečatnjacima, alatom i gotovim proizvodima, što grad prikazuje kao razvijeno i važno obrtničko središte. Kulturno-povijesne zbirke svjedoče o razvoju građanskog staleža u Križevcima, koji je bio dominantan na prijelazu 19. u 20. st., te prikazuju grad kao kulturno i znanstveno žarište u kojemu su rođeni operna pjevačica Milena Šugh, glumica Nina Vavra, pjesnik i filozof Franjo Marković, operni pjevač Alberto Štriga te izumitelj Marcel Kiepach, čime se zaokružuje opći prikaz Križevaca kroz stoljeća.
 
 
 
Virtualna šetnja 
  copyright (c) MDC, 2005. | design NOVENA