opći podaci  |  povijest muzeja  |  zbirke  |  stalni postav  |  aktivnosti  |  knjižnica  |  
 

   
Tablica krojačkog ceha
Tablica pećarskoga i lončarskog ceha
Pravila krojačkoga ceha
Korice za cehovska pravila
Pečatnjaci kožarskoga, krojačkoga i čizmarskog ceha
   
   
 
 

Tablica pećarskoga i lončarskog ceha

• Tablica ceha kojom su članovi pozivani na sastanke ceha
• Materijal: mesing
• Vrijeme nastanka: 19. st.
• Autor: nepoznat
• Dimenzije: 15 X 10 cm
• Na tablici je lik sv. Florijana, ispod kojega je kuća u plamenu. Tablica je jedan od najvažnijih predmeta ceha, u ovom primjeru ceha pećara i lončara koji je u Križevcima osnovan krajem 19. st.
 
 
 
   
 
  copyright (c) MDC, 2005. | design NOVENA